Informatie

Kinderopvang Marlot bestaat al heel wat jaren en heeft ervaring professionele groepsleidster(s) op de groep staan.

De kinderopvang heeft als LRKP nummer: 607443054; de BSO heeft zijn eigen LRKP nummer: 205713208

De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen

Kinderopvang Marlot haalt en brengt uw kind eventueel ook van huis, peuterspeelzaal en BSO, zwemles. Dit gaat in overleg. soms zullen de tijden niet geheel aan kunnen sluiten.

We halen en brengen ook naar de peuterspeelzaal, maar soms is dit qua planning niet haalbaar dan wordt dit tijdig naar de ouders teruggekoppeld.

buitenspelen

 

 

We proberen om zoveel mogelijk buiten te spelen, vooral samen.

 

 

In 2000 ben ik begonnen met het verzorgen van andermans kinderen. Dit is uitgegroeid tot het kinderdagverblijf wat het nu is. Kleinschalig, huislijk en flexibel.

Eerst heb ik jaren gewerkt als gastouder. Vanaf 2005 hiervoor geregistreerd, dat was toen de eis. Vanaf 2008 zijn we een erkend kleinschalig kinderdagverblijf, waar we met de groots mogelijke zorg met uw kindje omgaan.

De GGD komt met regelmaat langs voor hun verplichte inspecties.

De rapporten kan u zien via deze link: Bekijk rapporten GGD. De laatste inspectie was weer zeer postief.

Een paar kleine stukjes hieruit:

Emotionele veiligheid Veldinstrument: ‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen.’ Observatie Elk kind wordt individueel begroet; de beroepskracht doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier. Wanneer de kinderen wakker worden na hun middagslaapje haalt de beroepskracht ze uit bed. De kinderen hebben een grote glimlach op hun gezicht wanneer de beroepskracht binnenkomt. “Heb je lekker geslapen?” gevolgd door een knuffel.

Ontwikkeling van de sociale competentie Veldinstrument: ‘De kinderen zijn deel van de groep.’ Observatie Wanneer de kinderen uit bed zijn en de kinderen van de BSO gearriveerd gaan ze allemaal aan tafel. Eén kind ruimt zijn speelgoed nog op. De beroepskracht zegt dat ze hier even op wachten, zodat ze allemaal samen kunnen beginnen. Zo gezegd zo gedaan. De kinderen krijgen een cracker en een bekertje drinken. De kinderen lijken zich zichtbaar op hun gemak te voelen in deze groep.

 

We zijn alle dagen van het jaar open. Wel vooraf bespreken, maar is er een probleem op korte termijn dan kunnen we altijd kijken wat we voor u kunnen betekenen. Vraag gerust.

 

Geschillencommissie:

Bij kinderopvang Marlot zijn in 2016 geen klachten geweest. We hebben hiervoor een certificaat ontvangen.